Pudsgrunder gruntas

Pudsgrunder gruntas

Paskirtis

Vidaus ir išorės darbams skirtas gruntas. Naudojamas stipriai absorbuojantiems ir lengvai užterštiems paviršiams (tinko, betono, gipso ploštėms) gruntuoti prieš dengiant paviršių dažais ar tapetais.

Savybės

Sutvirtina dengiamą paviršių, suvienodiną pavišiaus imlumą dengiamiesiems dažams. Greitai džiūna. Puikiai sukimba su paviršiumi. Paparasta naudoti.

Paviršiaus paruošimas

Patalpose: Paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas.

Užterštas paviršiu turi būti nuplautas tam skirtu plovikliu. Netvirtai prikibusios dalelylytės turi būti pašalintos, įtrūkimai užglaistyti, užsandarinti.

Lauke: Nuplaukite paviršių tam skirtu plovikliu arba aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Užtaisykite įtrūkimus. Gruntuoti galima ne anskčiau kaip priš keturias savaites tinkuotą paviršių. Paviršius turi būti švarus, sausas, tvirtas ir neužterštas

Darbo eiga

Prieš naudodami gerai išmaišykite produktą. Padenkite paviršius vienu sluoksniu gruntu. Nepalikite neužteptų vietų. Gruntuojant mažiau absorbuojančių paviršių, praskieskite gruntu vandeniu santykiu 1: 1. Negalima gruntuoti paviršių, veikiamų tiesioginių saulės spinduliu.

Atliekant dažymo darbus oro ir paviršiaus temperatūra negali būti žemesnė kaip +5 °C, santykinė oro drėmė ne didesnė nei 80%.

 

Techniniai duomenys

Sudėtis: 100% Akrilas                           

Skiediklis: vanduo

Blizgesys. : nėra

Įrankiai: teptukas arba volelis                  

Džiūvimo laikas:  30 min.

Perdažyti po 2-3 val.

Duomenys esant:  23°C oro tempera-tūrai ir (60%) santykinei oro drėgmei.

Sąnaudos:  5-10 m2/ltr.

Saugojimas: uždarytoje pakuotėje, saugoti nuo šalčio

MAL-kodas: 00-1 (mažiausiai pavojingas gaminys, kuris gali būti techniškai pagamintas, pagal Danijos įstatymu nustatytus standartus).

Aplinka ir sauga: Naudokite asmenines apsaugos priemones. Šlifavimo darbų metu patalpa turi būti gerai vėdinama. Apskaičiuokite, kiek dažų Jums reikės, taip sumažinsite išlaidas dažams. Prieš plaudami įrankius, kruopščiai nubraukite nuo jų dažų perteklių. Baigę darbus sandariai uždarykite dažų tarą. Nepilkite dažų likučių į kanalizaciją, paviršinio vandens telkinius, dirvą. Atliekos, tuščia dažų tara utilizuojamos vadovaujantis galiojančiomis atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei reikia medicininės pagalbos, pasiimkite pakuotę arba etiketę. Gali sukelti alerginę reakciją.

Valymo priemonės: vanduo ir muilas

EU ribinė LOJ  vertė šiam produktui (cat. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte  LOJ  – max 30g/l